Trouw: ‘Suriname vreest run op banktegoeden’

De financiële autoriteiten in Suriname proberen te voorkomen dat ongeruste klanten van De Surinaamsche Bank (DSB), die in financieel zwaar weer verkeert, hun rekeningen bij de bank in allerijl leeghalen.

Zo’n ‘bankrun’ zou onherroepelijk leiden tot het einde van de grootste particuliere bank van het land, en daarmee van het gehele financiële systeem van het land, waarschuwt de Centrale Bank van Suriname.

bankrun

Lees dit artikel op Blendle